در شرايطي که فراهم آوردن نان هم در جزيره لارک سخت است اما «مهدي دوستي» استاندار هرمزگان در ادعايي عجيب و در ارديبهشت امسال اعلام کرد که مجموعه‌ي دولت، جزيره‌ي لارک را براي توسعه‌ي گردشگري درماني در نظر گرفته است.

اشاره:

در شرايطي که فراهم آوردن نان هم در جزيره لارک سخت است و جزيره نشينان مجبورند براي تهيه مايحتاج خود به صورت روزانه به قشم سفر کنند اما «مهدي دوستي» استاندار هرمزگان در ادعايي عجيب و در ارديبهشت امسال اعلام کرد که مجموعه‌ي دولت، جزيره‌ي لارک را براي توسعه‌ي گردشگري درماني در نظر گرفته و براي آن کاربري سلامت ديده است و دليل خود را نيز چنين بيان کرد که اين جزيره در فاصله کمي با کشورهاي همسايه به ويژه عمان قرار دارد و به همين دليل نيز مي توان گردشگري سلامت را در اين جزيره ايجاد کرد.

وضعيت تخت هاي بيمارستاني در استان

اين ادعاي بزرگ در حالي مطرح شده است که مردم هرمزگان سال هاست که مجبورند براي دريافت خدمات ساده ي پزشکي نيز راهي استان هاي يزد، فارس و کرمان شوند و استان از کمبود نيروي انساني متخصص .  زيرساخت هاي درماني به شدت رنج مي برد. طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته سرانه تخت‌هاي بيمارستاني هرمزگان ۱٫۳ است که اگر تخت‌هاي نظامي را از آن کم کنيم اين سرانه به حدود ۰٫۷ درصد کاهش خواهد يافت که آماري فاجعه بار به حساب مي آيد و بسيار از متوسط کشوري هم پايين تر است.

گوشه اي از مشکلات لارک

ضعف در زيرساخت هاي آموزشي، نبود سوخت به مقدار کافي، نبود زيرساخت هاي درماني و کمبود دارو، نبود سالن مناسب ورزشي، فقدان امکانات فرهنگي، مناسب نبودن اسکله، نيمه کاره ماندن رينگ دور جزيره و … موضوعاتي است که مردم لارک به ناچار بايد هر روز با آن دست و پنجه نرم کنند و نبود اين زيرساخت هاي ابتدايي اين تصوير را در ذهن مجسم مي کند که لارک نه تنها براي گردشگران سلامت، به ويژه اعيان هاي حاشيه ي خليج فارس بلکه براي بي توقعان لارک نشين نيز جاي مناسبي براي زندگي نيست.

نياز به اورژانس هوايي و دريايي

با اين حال «مهدي دوستي» استاندار هرمزگان ارديبهشت امسال و در ديدار با مديرعامل سازمان بيمه سلامت، ضمن اشاره به شرايط آب و هوايي و دريايي جزيره و مصائب مرتبط با انتقال بيمار بيان داشت: در اين بخش بايد امکانات اورژانس هوايي و هم اورژانس شناوري تقويت شود تا مسائل به حداقل برسد.

لارک راه حل جلوگيري از مهاجرت پزشکان

استاندار هرمزگان از مهاجرت پزشکان ايراني به کشورهاي همسايه نيز ابراز نگراني کرد و افزود: ما جزيره‌ي لارک را براي توسعه‌ي گردشگري درماني در نظر گرفتيم و براي آن کاربري سلامت ديده‌ايم چرا که اين جزيره در فاصله کمي با کشورهاي همسايه به ويژه عمان قرار گرفته است و با توجه به کلان بودن اين طرح، خواستار مشارکت هستيم.

آمادگي براي ايجاد فرودگاه

وي افزود: آمادگي براي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز از جمله فرودگاه را نيز داريم و حاضريم براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه مانند احداث بيمارستان و کلينيک نيز زمين رايگان تخصيص دهيم.

سوال از استاندار هرمزگان

اما سوال ما و شايد مردم هرمزگان از مهدي دوستي اين است که با چه بودجه و از چه محلي آمادگي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز از جمله فرودگاه را داريد و دولتي که اين بودجه ها را در اختيار دارد چرا تا کنون از آبادي اين جزيره و ساير جزاير مشابه عاجر بوده است؟!

سخن پاياني

وراي مسائل فرهنگي، اين مساله را نيز بايد در نظر داشت که نبود هتل براي اقامت، ضعف در حمل و نقل، نبود رستوران، عدم آموزش ميزباني از توريست، نبود افراد مسلط به زبان انگليسي و عربي و … لارک را از ليست نقاط مستعد براي گردشگري درماني خارج مي کند و در اين وضعيت باز اين سوال پيش مي آيد که چرا قشم براي اين مساله پيشنهاد نشده است و استاندار هرمزگان دست روي لارک گذاشته است؟!

همواره سنگ بزرگ نشانه‌ي نزدن بوده است اما اين سنگ را اين بار علاوه بر نزدن بايد نشانه حاکميت دوگانه در جزاير قشم و کيش دانست؛ موضوعي که سبب هدررفت منابع و تقابل هاي بي سبب مي شود و متضرر اصلي نيز مردم خواهند بود.

 

زهـرا شـاکرمي

گزارش  اختصاصي