اظهارنظر مديرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، قشمي ها را به در اختیار داشتن آب به صورت پایدار اميدوار کرده است و توقع دارند اين بار ديگر با سراب مواجه نشوند.

اشاره:

سياسيون در دوره‌ها و دولت‌هاي مختلف سياست‌هاي متفاوتي براي مديريت آب کشور داشته‌اند و هر دولتي بنا بر گرايش‌هاي اقتصادي و نزديکي به افراد صاحب‌نظر در اين حوزه، طرح‌هاي متفاوتي را اجرا کرده‌اند که معضلات آبي موجود در جاي‌جاي ايران، به‌ويژه هرمزگان حاصل و نتيجه‌ي همان تصميم‌گيري‌هاست.  در نگاه جزئي تر بايد گفت که وضعيت در جزاير استان در اين سال ها به مراتب بغرنج تر بوده است و به عنوان مثال قشم سال‌هاست که با مشکل تأمين آب شرب جزيره‌نشينان روبه‌روست و هر دولتي که سر کار آمده وعده‌ي رفع مشکل آب را در قشم به‌ويژه روستاهاي آن را اعلام کرده اما اتفاق خاصي صورت نگرفته است. با اين حال اظهارنظر مديرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، قشمي ها را به در اختیار داشتن آب به صورت پایدار اميدوار کرده است و توقع دارند اين بار ديگر با سراب مواجه نشوند.

افزايش تعداد آبشيرينکنها

عبدالحميد حمزه پور در حاشيه بازديد از شهرستان قشم در جمع خبرنگاران، با ذکر اين نکته که تامين آب شرب جزيره قشم و رفع چالش‌هاي آبي اين منطقه يکي از اولويت‌هاي شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان است، اظهار کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده تعداد آب‌شيرين‌کن‌هاي جزيره قشم به سه عدد خواهد رسيد تا آب شرب پايداري براي مردم قشم فراهم شود.

مشکل پراکندگي جمعيت

وي، با اشاره به پراکندگي جغرافيايي و جمعيتي روستاها و بخش‌هاي جزيره قشم از يکديگر، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به دنبال ايجاد ظرفيت‌هاي جديد شيرين‌سازي آب دريا است و در اين راستا آب شرب ۵۱ روستا و سه شهر از آب‌شيرين‌کن مپنا تامين مي‌شود که به علت برخي از مشکلات نظير قطعي برق و فراهم نبودن منابع آب سطحي و زير سطحي پايدار، تامين آب اين منطقه با برخي از مشکلات روبرو است که با به ثمر نشستن اقدامات آب و فاضلاب هرمزگان، وضعيت آب شرب جزيره هرمز پايدار خواهد شد.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي وزارت نيرو در تامين آب شرب قشم و کاهش زمان نوبت‌بندي تامين آب، تشريح کرد: آب‌شيرين‌کن باسعيدو قشم با ظرفيت چهار هزار متر مکعب به صورت آزمايشي وارد مدار شده است که نياز آبي ۱۳ روستا و جمعيتي بالغ بر ۱۳ هزار نفر از غرب جزيره قشم را که با چالش کمبود آب شرب روبرو بودند، برطرف مي‌کند.

حمزه‌پور، خاطرنشان کرد: عمليات اجراي خط انتقال آب از آب‌شيرين‌کن قشم مولد به شهر لافت روستاهاي مسير با پيشرفت فيزيکي ۶۰ درصد در حال انجام است و به زودي جمعيتي بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

تشريح طرح ها

وي، با ذکر اين نکته که آب‌شيرين‌کن سلخ نياز آبي شهر طبل و روستاهاي اطراف اين منطقه را تامين مي‌کند، تشريح کرد: آب‌شيرين‌کن چهار هزار متر مکعبي سلخ در مرحله واگذاري زمين و جذب سرمايه‌گذار است و با پيگري‌هاي جدي شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان سعي خواهيم کرد اين فرايند اجراي اين پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد تا بخشي از چالش‌ها و مشکلات مردم اين منطقه مرتفع شود.

وعده براي حداقل سازي مشکلات

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با ذکر اين نکته که مشکلات مربوط به آب شرب در جزيره قشم را به حداقل مقدار ممکن خواهيم رساند، خاطرنشان کرد: ظرفيت آب‌شيرين‌کن سوزا به واسطه فرسودگي برخي زا تجهيزات و لزوم اورهال کردن آن‌ها، مقدار زيادي کاهش پيدا کرده بود که شرکت آبفا بلافاصله اقدام به استانداردسازي اين آب‌شيرين‌کن کرد و در حال حاضر نيز روزانه ۲ هزار متر مکعب از آب دريا را شيرين مي‌کند.