معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان گفت: بعد از اجراي طرح دارو يار و حذف ارز يارانه داروها، افزايش ناگهاني قيمت داروها اتفاق افتاد و به افزايش بدهي دانشگاه به شرکت هاي پخش دارو منجر شد، به همين دليل شرکت هاي پخش از دادن دارو به برخي بيمارستان ها ممانعت کردند.

انبارهاي خارج از استان

حامد فلاح، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در گفت‌وگو با دلفين ضمن بيان اينکه در سراسر کشور و به‌ويژه استان هرمزگان با کمبود دارو مواجه هستيم، گفت: کمبود دارو در استان موضوعي با يک ريشه‌ي واحد نيست و به چندين عامل بستگي دارد؛ به عنوان مثال در ساليان گذشته از ۴۰ شرکت فعال در حوزه پخش دارو حدود ۱۰ انبار دارويي در استان و بقيه در استان هاي همجوار به‌ويژه کرمان قرار داشته که همين مساله مشکلاتي را سبب شده است.

خروجي مثبت از جلسه با استاندار

فلاح ابراز داشت: قبل از انتصابم در حوزه معاونت غذا و دارو با حضور مديران حوزه پخش دارو نشستي را در استانداري هرمزگان برگزار کرديم و تمام مديران شرکت پخش دارو مشکلاتشان را با استاندار مطرح کردند و ماحصل اين جلسه باعث شد تا ۲۲ شرکت پخش دارو موافقت خود را در مورد اعطاي رايگان زمين از سمت دولت با حمايت استانداري هرمزگان اعلام کنند و يک زون دارويي در شهرک صنعتي گمبرون براي آنان تخصيص داده شد.

وي در ادامه اذعان داشت: اما شرکت هاي پخش دارويي در استان هاي همجوار در اين زمينه خلف وعده کردند و ما با مديران در تهران مذاکراتي انجام داديم که با گذشت سه ماه از نشست با استاندار هرمزگان از ۲۲ شرکت بزرگ حدود ۱۰ شرکت زمين رايگان از سمت دولت دريافت کرده اند.

سهميه توزيع دارو در هرمزگان

فلاح با اشاره به سهميه توزيع دارويي در استان هرمزگان بالغ بر ۱٫۹ درصد است، تصريح کرد: دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان معتقد است که با اين پخش دارويي به صورت همجوار، بخشي از اين ۱٫۹ درصد دارو توسط شرکت پخش دارويي کرمان به استان ما ارسال نمي شود.

وي ابراز داشت: با توجه به پيگيري هاي انجام شده؛ خواست ما از سازمان غذا و دارو اين است حداقل سمهيه توزيع دارو در استان به ۲٫۲ يا ۲٫۳ ارتقا پيدا کند و در اين راستا لزوم حمايت استاندار و مسئولان از ما ضرورت دارد و اميد است با سفر رياست جمهوري به استان، مشکلات ما در زمينه ارتقا سهميه توزيع دارو برطرف شود.

بدهي هاي بسيار سنگين

وي به بدهي هاي بسيار سنگين دارويي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان اشاره کرد و گفت: بعد از اجراي طرح دارو يار و حذف ارز يارانه داروها، افزايش ناگهاني قيمت داروها اتفاق افتاد و به افزايش بدهي دانشگاه به شرکت هاي پخش دارو منجر شد و اين بدهي به قدري سنگين بود که برخي از بيمارستان ها توان خريد داروي نقدي را نداشتند به همين دليل شرکت هاي پخش از دادن دارو به برخي بيمارستان ها ممانعت کردند.

توزيع چهار ميليون شير خشک وارداتي

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان از توزيع ۴ ميليون قوطي شير خشک وارداتي ظرف مدت دو هفته در هرمزگان خبر داد.

وي با اشاره به توزيع شير خشک داخلي در هرمزگان افزود: سهميه توزيع شير خشکي که از سمت تهران به استان ما اعلام مي شود بسيار ناچيز است و در همين راستا مکاتباتي را در خصوص افزايش سهميه دارو با سازمان غذا و دارو انجام داديم اما متاسفانه همچنان با کمبود شير خشک در استان مواجه ايم.

رسوب کالاها در بنادر

فلاح بااشاره به رسوب کالاها در بنادر هرمزگان افزود: در سامانه سازمان غذا و دارو پس از آن که آدرس انبار اعلام شد، هزينه ها بايد پرداخت و پس از آن در بازه زماني ۵ تا ۷ روز نمونه گيري انجام شده به آزمايشگاه ارسال مي شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در پايان گفت: در سفر قبلي که معاون اول رييس جمهور به استان هرمزگان آمد ما در مظان اتهام قرار گرفتيم و برخي مواقع براي اظهار کالاها صاحبان کالا نه تنها آدرس انبار را نمي دهند بلکه هزينه ها را پرداخت نمي کنند و سازوکار ما اين بود که با گذشت سه روز، اگر هزينه را پرداخت نکردند مجددا به صاحبان کالا گوشزد کنيم و اکثر آزمايشات در آزمايشگاه مرجع سازمان غذاو دارو انجام مي شود.

 

زهـرا شـاکرمي

گفت و گوی اختصاصي