قیمت خرید دلار در صرافی بانک ملی ایران ۱۲,۹۵۰ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه تومان) نرخ‌گذاری شد.

به گزارش دلفین، قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

براساس نرخ های اعلام شده قیمت خرید دلار آمریکا ۱۲,۹۵۰ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۱۳,۰۵۰(سیزده هزار و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۱۴,۸۵۰(چهارده هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۱۴,۹۵۰(چهارده هزار و نهصد و پنجاه تومان) است.

  • نویسنده : 1007