رئیس کمیته بانوان شورای شهر بندرعباس گفت: پارک گذر کودک در بندرعباس راه اندازی می شود.

به گزارش دلفین، فریده عامری رئیس کمیته بانوان شورای شهر بندرعباس اظهار کرد: یکی از راه‌های الگوسازی کودکان قصه‌گویی است و کودکان برای خودشان از شخصیت‌های قصه الگو برداری می‌کنند و این شخصیت می‌تواند مذهبی و یا ملی باشد.

رئیس کمیته بانوان شورای شهر بندرعباس مطرح کرد: در شناساندن هویت ملی و تمدن ایرانی اسلامی شهرداری بندرعباس با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح شهر بندرعباس اقداماتی را انجام خواهد داد.

عامری بیان کرد: با کمک شهرداری منطقه سه بوستانی جهت گذر کودک تعبیه خواهد شد و طرح اولیه آن را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌دهد، همچنین شهرداری بندرعباس از زاویه ای آن را بررسی و اجرا خواهد کرد.

وی بیان داشت: محور پارک گذر کودک مهارت آموزی کودکان است و در آن کودکان در کنار بازی مهارت‌های مختلف را می‌آموزند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: این کمیسیون در نظر دارد نمایشگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در زمان‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس با همکاری شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کند.

عامری با اشاره به اینکه کودکان را باید تشویق کنیم در برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور پیدا کنند، گفت: کودکانی که با کانون در ارتباط هستند مهارت آموزی، خودسازی خودباوری و عزت نفس افزایش می‌یابد و در ارتباطات اجتماعی نیز موفق‌تر عمل می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی اوقات فراغت در محلات کم برخوردار، خاطر نشان کرد: شهرداری بندرعباس با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با استفاده از ظرفیت مربیان توانمند کانون در فرهنگسراها طرح اوقات فراغت غنی برای آنها برگزار نماید.