مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: فارغ التحصلان بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای پروژه های این اداره کل به عنوان سرپرست کارگاه و ناظر به کار گرفته شوند.

به گزارش دلفین، «امید ذاکری» مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در دومین جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور روسای ستادی‌، معاون فنی و کارشناسان در سالن کنفرانس اداره کل گفت: اولویت به کارگیری فارغ التصحیلان با رشته‌های جنگل، مرتع‌، بیابان و آبخیزداری است.

وی گفت: با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای معرفی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مکاتبه شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان افزود: معاونین در اجرای بند ب ماده ۲۹ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران و تعاونی‌های بخش منابع طبیعی در اجرای پروژه‌ها اقدام کنند.

ذاکری گفت: تابلو‌های ماندگار پروژه های اجرایی قبل از پرداخت صورت وضعیت باید اجرا شوند.

وی افزود: معاونت فنی اداره کل، در راستای اطلاع رسانی به بهره برداران و سوق دادن آنها برای ثبت نام در سامانه کارا جهت اشتغال پایدار به صورت پایلوت در رودان و حاجی آّباد اقدام کنند.

  • نویسنده : 1007