مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به پیشگامی استان در جلب مشارکت مردم و احیا اراضی بیابانی گفت: مشارکت و حضور مردم بهترین راهکار مبارزه با بیابان زایی است.

به گزارش دلفین، «امید ذاکری» مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، افزود: هرمزگان یکی از هفت استان بیابانی کشور است که ۲۸ کانون فرسایش بادی به وسعت ۳۱۸ هزار هکتار دارد و وسعت اراضی بیابانی استان یک میلیون و ۵۶۵هکتار است.
وی گفت: بیابان زایی بر اثر عوامل طبیعی مانند کمبود بارندگی و کاهش پوشش گیاهی و عوامل انسانی مانند دخل و تصرف در طبیعت ایجاد می شود که پوشش گیاهی و مراتع در اثر عبور و مرور کاهش می یابد.
ذاکری گفت: اداره کل منابع طبیعی علاوه بر حفاظت از پوشش گیاهی نقش عمده و اصلی در حفاظت از خاک دارد که تاکنون ۹ هزار هکتار مالچ پاشی و ۶۰ کیلومتر بادشکن زنده اجرا شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به شعار امسال روز جهانی بیابان زدایی گفت: شعار امسال “بیاید با هم جهانی سبز” بسازیم است که نشان دهنده مشارکت مردم در کنار دولت برای جلوگیری از گسترش بیابان است زیرا با سبز شدن جهان و حفظ طبیعت شاهد کمترین مشکلات زیست محیطی هستیم.
ذاکری گفت: اگر هر کدام از مردم در اطراف روستا نهال بکارند و یا در مراسم های تولد و ازدواج نهال هدیه دهند شاهد کاهش پدیده بیابان زایی و گرد و غبار خواهیم بود.