رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: نام نویسی بدون آزمون این دانشگاه به صورت اینترنتی و حضوری از ابتدای تیرماه آغاز می شود.

به گزارش دلفین، «محمد خیری» رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: نام نویسی بدون آزمون این دانشگاه به صورت اینترنتی و حضوری از ابتدای تیر آغاز می شود.

خیری اظهار داشت: نام نویسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور هرمزگان در ۱۰ واحد و چهار مرکز این دانشگاه تا نیمه اول شهریورماه ۹۸ ادامه دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش چهار هزار نفر در این مراکز و واحدها وجود دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور اضافه کرد: وام بانکی قرض الحسنه یک و چهار دهم درصد به دانشجویان اعطاء می شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور هرمزگان هم اکنون دارای ۱۴ هزار دانشجو در چهار مرکز و ۱۰ واحد است.

  • نویسنده : 1007