رئیس بیمارستان فارابی بستک گفت: مار افعی دو متری جوان 35 ساله بستکی را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش دلفین، «محمد کهن» رئیس بیمارستان فارابی بستک گفت: این جوان ۳۵ ساله اهل روستای برکه لاری از توابع شهرستان بستک دیروز در نخلستان این روستا از ناحیه پای چپ مورد مارگزیدگی قرار گرفت.

وی افزود: اکنون حال عمومی این جوان خوب و در بخش مراقبت‌های ویژه ICU در تحت مراقبت است.

کهن گفت: مار افعی دو متری جوان بستکی را راهی بیمارستان کرد.

  • نویسنده : 1007