آبتین امیری
این بار پای اعضای شورا در کفش نمایندگان مجلس 05 جولای 2020
چیزی که عوض دارد، گله ندارد؛

این بار پای اعضای شورا در کفش نمایندگان مجلس

پس از انتقاد برخی از نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس نسبت به عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، این بار یکی از اعضای شورای شهر لب به انتقاد از نمایندگان مجلس گشود تا حرکت آنان را تلافی کند.