آبشیرین کن
جرعه‌ی اول به کام خمیـر 07 نوامبر 2020
گزارش اختصاصی دلفین از مزایای اجرای فاز نخست ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس؛

جرعه‌ی اول به کام خمیـر

تامین آب مورد نیاز استان‌های کم‌آب همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان ارشد کشوری بوده است و آنان استفاده از آب‌شیرین‌کن در خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان را به عنوان اصلی‌ترین ترفند برای تحقق آب‌رسانی انتخاب کرده‌اند که البته هرمزگان نیز به تبع اجرای آن، از مزایای این طرح منتفع می‌شود.