آب و هواشناسی هرمزگان
بارش پراکنده باران در هرمزگان 20 ژانویه 2020

بارش پراکنده باران در هرمزگان

بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی امروز با عبور موج بارشی ضعیف در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط شرقی و شمالی استان افزایش ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.