آزادی زندانیان
کاهش بیش از ۹۰ درصدی زندانیان مهریه در هرمزگان 01 سپتامبر 2019

کاهش بیش از ۹۰ درصدی زندانیان مهریه در هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کاهش بیش از 90 درصدی زندانیان مهریه در هرمزگان طی یک سال اخیر خبر داد.