آقای تکنولوژی فولاد
مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید 06 اکتبر 2019

مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید

بزرگان روابط عمومی کشور امروز مدال زرین روابط عمومی را به فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان که به عنوان آقای تکنولوژی فولاد شناخته می شود، تقدیم کردند.