آلومینیوم المهدی
لزوم بررسی عملکرد مجتمع آلومینیوم المهدی 05 دسامبر 2020

لزوم بررسی عملکرد مجتمع آلومینیوم المهدی

این روزها کمتر خبری از شرکت آلومینیوم المهدی به گوش می‌رسد و تجربه ثابت کرده است هنگامی‌که مجموعه‌ها در سکوت خبری فرو می‌روند باید نسبت به حرکت صحیح آنان شک کرد چراکه فرار از شفافیت می‌تواند به‌عنوان یک دماسنج عمل کند و این نوع عملکرد هشداری است مبنی بر این‌که کار در برخی حوزه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.