آمریکای جهانخوار
تروریست بودن در وضعیت فعلی افتخار است 07 مه 2019

تروریست بودن در وضعیت فعلی افتخار است

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت؛ اگر خدمت به مردم به معنای تروریست بودن است افتخار می‌کنیم که به زعم دولت آمریکا تروریست هستیم.