آموزش و پرورش استان هرمزگان
آشنـایی با گزینه‌ی ایلامی مدیرکلی آموزش و پرورش هرمزگان 24 اکتبر 2020

آشنـایی با گزینه‌ی ایلامی مدیرکلی آموزش و پرورش هرمزگان

این روزها بحث تغییر مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان داغ است و به نظر می‌رسد باید وداع دادی‌زاده با صندلی مدیرکلی را قطعی دانست.