آموزهای حضوری و غیرحضوری
تصمیم آموزش و پرورش برای حضور دانش‌آموزان در مدرسه تغییر کرد 07 سپتامبر 2020

تصمیم آموزش و پرورش برای حضور دانش‌آموزان در مدرسه تغییر کرد

وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند که دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس کنند. دانش آموزان باید یکی از دو روش حضوری و غیرحضوری را انتخاب و به مدرسه اعلام کنند.