ابر پالایشگاه میعانات گازی
اعتماد به نیروی جوان در ابرپالایشگاه جهان بار دیگر به ثمر نشست 30 آوریل 2020

اعتماد به نیروی جوان در ابرپالایشگاه جهان بار دیگر به ثمر نشست

یکی از مهندسان پالایشگاه ستاره خلیج فارس در پی اعتماد به جوانان و اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی در این پالایشگاه توانسته سه اختراع در راستای صیانت از سلامت پرسنل و حفظ استمرار ایمن عملیات تولید در شرایط شیوع کرونا ثبت و اجرایی کند.