ابلاغ الکترونیک
هرمزگان رتبه نخست صدور ابلاغ الکترونیکی قضایی در کشور 25 فوریه 2020

هرمزگان رتبه نخست صدور ابلاغ الکترونیکی قضایی در کشور

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ابلاغ الکترونیک باعث شده است تا اطاله دادرسی در استان به کمتر از یک ماه برسد و حجم ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند.