اتاق بازرگانی هرمزگان
تلاش بندرعباس برای در دست‌گرفتن دروازه غرب آفریقا 27 فوریه 2021
در نشست اتاق بازرگانی بندرعباس با همتایان سنگالی مطرح شد؛

تلاش بندرعباس برای در دست‌گرفتن دروازه غرب آفریقا

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: هرمزگان از هر چهار قابلیت شبکه‌های ارتباطات زمینی، ریلی، هوایی ‌و دریایی برخوردار است، ازاین‌رو می‌تواند دسترسی منطقه غرب آفریقا به آسیای میانه را کاملاً امکان‌پذیر کند.

اتاق بازرگانی هرمزگان نیازمند تحلیل و نگاه نو 21 جولای 2019

اتاق بازرگانی هرمزگان نیازمند تحلیل و نگاه نو

کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: باید کسانی را به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی انتخاب کنیم که تحلیل درستی از شرایط موجود کشور داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود تصمیم سازی کنند.