اتوبوس واژگون شده زائران حاجی آباد
زائران مینابی زیرپوشش سازمان حج و زیارت نبوده اند 22 ژوئن 2019

زائران مینابی زیرپوشش سازمان حج و زیارت نبوده اند

مدیر کل سازمان حج و زیارت هرمزگان گفت: اتوبوس واژگون شده زائران مینابی زیر پوشش سازمان حج و زیارت نبوده است.