اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی
اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی در مجاری عرضه سوخت بررسی شد 13 مه 2020
در نشست با مالکان جایگاه های عرضه سوخت هرمزگان:

اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی در مجاری عرضه سوخت بررسی شد

با هدف ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و رعایت پروتکل های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مجاری عرضه سوخت استان؛ نشست مشترک مسولین منطقه با مالکان جایگاه های عرضه سوخت برگزار شد.