اجرای طرح‌های پرورش میگو در هرمزگان
رعایت الزامات زیست محیطى در پرورش میگو ضرورى است 21 جولای 2019

رعایت الزامات زیست محیطى در پرورش میگو ضرورى است

استاندار هرمزگان گفت: طرح‌های پرورش میگو باید از لحاظ زیست محیطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.