احسان‌ کامرانی
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان منصوب شد 12 سپتامبر 2019

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان منصوب شد

با حکم محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، احسان‌ کامرانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد استان هرمزگان منصوب شد.