احمد اصغری مهرآبادی
تحویل همه واحدهای مسکن مهر تا پایان ۹۹ 21 ژانویه 2020
وعده ی احمد اصغری مهرآبادی:

تحویل همه واحدهای مسکن مهر تا پایان ۹۹

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه نمی‌توان تاریخ دقیقی برای تحویل واحدهای باقی مانده مشخص کرد گفت: واحدهای باقی مانده تا پایان سال ۹۹ تحویل خواهد شد.