احمد جباری
فریاد وامصیبتای احمد جباری نسبت به پرداخت مالیات بنادر هرمزگان در تهران 10 ژانویه 2021

فریاد وامصیبتای احمد جباری نسبت به پرداخت مالیات بنادر هرمزگان در تهران

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید غم دنیا را خورد، وقتی که مالیات و ارزش افزوده بنادر هرمزگان در تهران پرداخت می‌شود در صورتی که شهرداری بندرلنگه 7 ماه است که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارد.

دریافت حق آلایندگی پارسیان درگرو قاطعیت استاندار/بر باد رفتن ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ی زیرساختی 05 دسامبر 2020
نماینده مردم غرب هرمزگان در واکنش به چرایی عدم‌وصول حق آلایندگی پارسیان مطرح کرد؛

دریافت حق آلایندگی پارسیان درگرو قاطعیت استاندار/بر باد رفتن ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ی زیرساختی

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در تشریح موضوع حق آلایندگی شهرستان پارسیان، گفت: طبق قانون، پرداخت حق آلایندگی و مالیات باید شامل همه‌ی شهرستان‌هایی که متأثر از آلایندگی پارس جنوبی هستند، شود اما تاکنون رویه‌ها برخلاف قانون بوده و صحبت‌هایی را که برخی مسئولان بیان می‌کنند در تضاد با موازین قانونی است.

بازی ندادن مدیریت منطقه ویژه‌ی پارسیان در تصمیم‌گیری‌ها 22 آگوست 2020
نماینده مردم غرب هرمزگان در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفین لب به اعتراض گشود؛

بازی ندادن مدیریت منطقه ویژه‌ی پارسیان در تصمیم‌گیری‌ها

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ایمیدرو شفاف اعلام کند که چه اقداماتی برای منطقه ویژه پارسیان انجام داده و به چه علت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان هیچ قدرتی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.