اختتامیه سومین کنگره دخانیات و سلامت
مصرف دخانیات دریچه‌ی ورود به اعتیاد است/اجازه ندهیم مردم در مکان‌های عمومی در معرض دود دسته دوم قرار گیرند 29 دسامبر 2018
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

مصرف دخانیات دریچه‌ی ورود به اعتیاد است/اجازه ندهیم مردم در مکان‌های عمومی در معرض دود دسته دوم قرار گیرند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که در مجموع همه ما در جهت کنترل مصرف دخانیات در کشور گام برداریم؛ بسیاری از عوارض مربوط به مواد مخدر در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی به دخانیات بر می گردد یعنی دخانیات دروازه ورود به مواد مخدر است.