اداره هواشناسی هرمزگان
بارش رحمت الهی در بندرعباس 04 آگوست 2019
یک‌شنبه 13 مردادماه 98؛

بارش رحمت الهی در بندرعباس

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا تحت تاثیر پدیده مونسون، مناطق مرتفع استان در شهرستان‌های حاجی آباد، بشاگرد و بستک بارانی است.