اداره کل‌هوا‌شناسی هرمزگان
تردد شناور‌ها در تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد 27 نوامبر 2019
اداره کل هواشناسی هرمزگان؛

تردد شناور‌ها در تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد

افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در تنگه هرمز باعث متلاطم شدن آب های این محدوده شده است که توصیه می‌شود تردد شناورها در این منطقه با احتیاط صورت گیرد.

طوفان حاره ای کیار در راه دریای عمان و تنگه هرمز 31 اکتبر 2019

طوفان حاره ای کیار در راه دریای عمان و تنگه هرمز

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، آب‌های دریای عمان و شرق تنگه هرمز تحت تاثیر طوفان حاره ای کیار(KYARR) در شمال اقیانوس هند، مواج پیش‌بینی می‌شود.

توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند 30 اکتبر 2019
تحت تاثیر طوفان حاره‌ای کیار؛

توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند

تحت تاثیر طوفان حاره‌ای کیار در شمال اقیانوس هند، همچنان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،8 و 9 آبان، آب‌های دریای عمان و شرق تنگه هرمز مواج پیش‌بینی و توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند.

موج گرما در هرمزگان ادامه دارد 26 سپتامبر 2019
پنجشنبه چهار مهر ماه؛

موج گرما در هرمزگان ادامه دارد

بنابر گزارش اداره‌کل‌هواشناسی هرمزگان، از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی قابل ملاحظه نیست و موج گرما همچنان در استان ادامه دارد.