اراضی دولتی
عدالت‌خواری در بشـاگرد / قانونی اراضی دولتی است، وجدانی زمین مردم بشاگرد 06 فوریه 2021
دلفین در گزارشی اختصاصی به وضعیت زمین‌های بدون سند و سلب مالکیت از روستاییان بشاگرد می‌پردازد؛

عدالت‌خواری در بشـاگرد / قانونی اراضی دولتی است، وجدانی زمین مردم بشاگرد

بشاگرد یکی از محروم‌ترین شهرهای کشور است که عدم توسعه‌یافتگی آن سبب شده تا معضلات اجتماعی فراوانی دامن‌گیر ساکنان آن شود؛ یکی از این معضلات از دست رفتن زمین‌های آبادی اجدادی ساکنان است.