ارزش بورس
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی 07 سپتامبر 2020
کارشناس بازار بورس:

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

یک کارشناس مطرح بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران اگر صبور باشند و با نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بورس نگاه کنند، به طور حتم می‌توانند بازدهی بهتر و بیشتری را از این بازار نسبت به سایر بازارها کسب کنند.

داد و ستد  ۵۸ میلیون و ۷۳۶ هزار سهم در بورس هرمزگان 27 ژوئن 2019

داد و ستد ۵۸ میلیون و ۷۳۶ هزار سهم در بورس هرمزگان

در پنج روز گذشته 58 میلیون و 736 هزار سهم در بورس منطقه ای هرمزگان دادو ستد شد.