ازدواج در هرمزگان
مردان هرمزگانی رتبه سوم کشور، زنان هرمزگانی رتبه چهارم 02 نوامبر 2020
گزارش اختصاصی دلفین از وضعیت سنی ازدواج هرمزگانی‌ها در مقایسه با متوسط کشوری؛

مردان هرمزگانی رتبه سوم کشور، زنان هرمزگانی رتبه چهارم

اگر چه شرایط اقتصادی کشور و تغییر بینش نسل جوان، زمان ازدواج را به تاخیر انداخته است اما هرمزگان همچنان از متوسط کشوری وضعیت بهتری دارد؛ البته اگر بشود این شاخص را شاخصی بهتر و مطلوب‌تر خواند.