استانداری ویژه
ضرورت تبدیل هرمزگان به استانداری ویژه 14 نوامبر 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

ضرورت تبدیل هرمزگان به استانداری ویژه

در سال‌های گذشته بارها طرح تبدیل برخی از استان‌ها، به استانداری ویژه مطرح شده تا استانداران با توجه به شرایط خاص این استان‌ها بتوانند تصمیماتی اساسی‌تر اتخاذ کنند؛ اگر چه هنوز این طرح به سرانجامی نرسیده است.