استخدام
آغاز نام نویسی هفتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی 25 سپتامبر 2019

آغاز نام نویسی هفتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز نام نویسی برای شرکت در هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.