استخدام فولاد هرمزگان
بيش از ۱۳ هزار فرصت شغلي در انتظار جویندگان کار  08 مه 2019
با تکمیل طرح های توسعه‌ای فولاد هرمزگان؛

بيش از ۱۳ هزار فرصت شغلي در انتظار جویندگان کار 

رييس هيئت مديره فولاد هرمزگان با اشاره به طرح هاي توسعه این شرکت گفت: با پايان این طرح ها بيش از 13 هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم در استان فراهم خواهد شد و در آينده ای نزديک بيش از 300 نفر از جوانان بومی از طريق آزمون ورودي جذب خواهند شد.