اشتغال جوانان هرمزگانی
تغییر استراتژی برای الزام به بومی‌گزینی در صنایع هرمزگان 26 اکتبر 2020

تغییر استراتژی برای الزام به بومی‌گزینی در صنایع هرمزگان

این روزها وضعیت اشتغال جوانان در هرمزگان، وضعیت مطلوبی نیست و چشم امید بسیاری از خانواده‌ها به صنایع غرب بندرعباس دوخته شده است.