اشتغال پارسیان
اشتغالزايي چندهزار نفري در انتظار هرمزگان 10 اکتبر 2020
مديرعامل منطقه ويژه انرژي بر پارسيان در گفت و گوي اختصاصي با دلفين مطرح کرد؛

اشتغالزايي چندهزار نفري در انتظار هرمزگان

مديرعامل منطقه ويژه انرژي بر پارسيان از اشتغال زایی چند هزار نفری در این منطقه عظیم اقتصادی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: کار ما تنها توسعه‌ي زيرساخت هاي اقتصادي منطقه نيست بلکه توسعه زيرساخت هاي فرهنگي و محيط زيستي را نيز مد نظر قرار داده ايم.