اعتراضات به مسکن مهر
اعتراض به تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر بندرعباس 06 اکتبر 2019
پرده‌ای کمتر دیده شده از حضور آیت الله رئیسی؛

اعتراض به تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر بندرعباس

معترضان کفن‌پوش با حضور در مقابل استانداری هرمزگان در پی رساندن مشکلات مسکن مهر بندرعباس به گوش رئیس قوه قضاییه بودند.