اعضای هیئت رئیسه موقت خانه احزاب هرمزگان
اعضای هیئت رئیسه موقت خانه احزاب هرمزگان تعیین شد 21 جولای 2019

اعضای هیئت رئیسه موقت خانه احزاب هرمزگان تعیین شد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: احزاب باید با فعالیت های خود در بدنه جامعه ایجاد نشاط سیاسی کنند و این امر تنها نباید محدود به زمان انتخابات باشد.