افزایش حقوق
احتمال افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان 25 دسامبر 2018

احتمال افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

اگر چه هر سال اعلام نشدن نرخ دقیق تورم بیشترین ضربه را به کارمندان وارد می کند اما امسال رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در این باره گفته است: مرجع اعلام وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی که اعلام کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.