اقدامات منطقه ویژه در خصوص رشد بهره‌وری
جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید 18 ژوئن 2019

جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به کسب جایزه پیشروان بهره وری 4 ستاره این دوره شد.