الکتروموتور
ساخت فن خنك كننده الكتروموتورهای مركز انتقال نفت بندرعباس 29 جولای 2019

ساخت فن خنك كننده الكتروموتورهای مركز انتقال نفت بندرعباس

فن خنک کننده الکتروموتورهای 6 کیلو ولت مرکز انتقال نفت بندرعباس توسط واحد مهندسی برق منطقه خلیج‌فارس طراحی، نصب و راه‌اندازی شد.