اماکن مذهبی
ارسال دستورالعمل بازگشایی اماکن زیارتی به ستاد مقابله با کرونا 18 آوریل 2020

ارسال دستورالعمل بازگشایی اماکن زیارتی به ستاد مقابله با کرونا

درخواست دستورالعمل بازگشایی اماکن زیارتی و حرم های مطهر به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شد.