امریه سربازی در قوه قضاییه
آغاز ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی قوه قضاییه اردیبهشت 13 فوریه 2020

آغاز ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی قوه قضاییه اردیبهشت

ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه برای اعزام اردیبهشت ماه آغاز شد.