انتخابات مجلس98
 اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزد‌های مجلس 12 ژانویه 2020
امروز؛

 اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزد‌های مجلس

داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت‌شان در هیأت‌های مرکزی انتخابات احراز نشده، پنج روز فرصت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.