انگشت به ماشه
آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم 08 جولای 2019

آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: انگشت به ماشه آماده هرگونه پاسخگویی در برابر تعرض دشمنان هستیم.