اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر
طرح توسعه اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر افتتاح شد 05 فوریه 2020
همزمان با دهه فجر؛

طرح توسعه اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر افتتاح شد

همزمان با دهه فجر، طرح توسعه و بهسازی اورژانس بيمارستان نیاپور بندرخمیر با حجم عمليات 600 مترمربع، با اعتباری بالغ بر 21 ميليارد و 776 میلیون ریال با حضور وزير بهداشت افتتاح شد.