اورژانس بیمارستان خلیج فارس
پای درد دل یک پزشک 22 آگوست 2020
به مناسبت روز پزشک؛

پای درد دل یک پزشک

دکتر «ندا پورنیائی» پزشک اورژانس بیمارستان خلیج فارس از روزهای سخت پزشکان در روزهای شیوع ویروس کرونا می‌گوید.