ایران پسند‌ها
قدم‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ 03 فوریه 2019
متولیان گردشگری هرمزگان وسیع‌تر بیاندیشند؛

قدم‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ

در چند ماه اخیر تغییر نرخ برابری ریال در برابر دلار سبب شده تا سفر به ایران برای گردشگران خارجی بسیار اقتصادی تر از گذشته شود، موضوعی که باید در هرمزگان با توجه به تنوع طبیعی و جغرافیایی بیشتر از هر کجای ایران مورد توجه قرار گیرد.